• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Dự án

Công trình phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải

15 Tháng 12

Ngày 14/10/2008 bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án 85 đã long trọng tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu thuộc dự án cảng Quốc tế Cái Mép bao gồm: Xây dựng 2 bến tàu container trọng tải 80.000DWT, xây dựng 2 bến tàu trọng tải 50.000DWT, xây dựng cầu và đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Quốc tế Cái Mép dài 8,3km. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã trúng gói thầu phân đoạn đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Quốc tế Cái Mép với tổng giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Đây là gói thầu có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn dự án phát triển Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải, vì hệ thống cầu đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép đóng vai trò kết nối giữa hệ thống cảng Quốc tế với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.