Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

LUT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung

Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài được niêm yết bổ sung  9.450.000  cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 03/UBCK-GCN ngày 17/01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài với những nội dung sau:

-       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

-       Mã chứng khoán: LUT

 

-       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

-      Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9.450.000 cổ phiếu (Chín triệu bốn trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)

           -       Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung: 94.500.000.000 đồng (Chín mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng).

 

Các tin khác

Thư ngỏ 21/12/2011 09:04:41