• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Hình ảnh công trường

Trải thảm bê tông nóng Tuyến tránh Vĩnh Điện Tỉnh Quảng Nam

Trải thảm bê tông nóng Tuyến tránh Vĩnh Điện Tỉnh Quảng Nam
Đọc thêm

Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng

Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng
Đọc thêm

Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng

Đào đắp đất đập Thủy Điện Đại Ninh-Lâm Đồng
Đọc thêm

Thi công đường Hồ Chí Minh-Phân đoạn Vĩnh Khê-Bến Quan-Tỉnh Quảng Bình

Thi công đường Hồ Chí Minh-Phân đoạn Vĩnh Khê-Bến Quan-Tỉnh Quảng Bình
Đọc thêm

Búa rung và hệ thống xối nước áp lực cao

Búa rung và hệ thống xối nước áp lực cao
Đọc thêm

Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực, xói nước áp lực cao

Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực, xói nước áp lực cao
Đọc thêm

Lắp dựng sàn đạo

Lắp dựng sàn đạo
Đọc thêm

Thi công dầm mũ

Thi công dầm mũ
Đọc thêm

Thi công đóng cọc ván

Thi công đóng cọc ván
Đọc thêm

Thi công đóng cọc ván

Thi công đóng cọc ván
Đọc thêm