• Số 118 Cù Lao, Phường 02 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại 028. 38 421 026

  • Fax 028. 38 421 029

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

21 june

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài hoạt động trên nhiều lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh địa ốc và khu du lịch. Công ty có đủ nguồn nhân lực cũng như các phòng ban để vận hành tốt nhất các nghiệp vụ của Công ty.