• Số 118 Cù Lao, Phường 02 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại 028. 38 421 026

  • Fax 028. 38 421 029

Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Số 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • 028. 38 421 026

    Fax: 028. 38 421 029

  • info@luongtaigroup.com