• Số 118 Cù Lao, Phường 02 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại 028. 38 421 026

  • Fax 028. 38 421 029

Tin tức

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
Đọc thêm

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Đọc thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Đọc thêm

Thông báo chốt sanh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo chốt sanh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Đọc thêm

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
Đọc thêm

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015
Đọc thêm

Lễ ký kết hợp đồng Hợp tác liên danh Lương Tài - Hall Brothers

Lễ ký kết hợp đồng Hợp tác liên danh Lương Tài - Hall Brothers
Đọc thêm