Dự án
Công trình đã thực hiện

Công trình Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tên công trình Công trình Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Giá trị (đồng) 65.5 tỷ đồng
Hợp đồng POS-A1-CT-008

Thi công các hạng mục công tác đất và hệ thống thoát nước phân đoạn KM23+900 đến Km26+700.