Dự án
Công trình đã thực hiện

Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Tên công trình Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải
Giá trị (đồng) 200 tỷ đồng
Hợp đồng 65/HĐXD/2008

Thi công cầu và đường dẫn vào cảng nối từ quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép - Thị Vải.