Tin tức
Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010

        Ngày 15/10/2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã gửi thông báo cho Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010. Theo đó, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010 của Công ty sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ, Thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2010 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do Ban lãnh đạo Công ty bận công tác đột xuất trong thời gian này nên không thể tổ chức Đại hội cổ đông theo kế hoạch đã dự kiến. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, xin thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08giờ30, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2010. 

2. Địa điểm tổ chức: KS Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Trân trọng thông báo!

Các tin khác