Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Thông báo từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

THÔNG BÁO

“V/v Từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT”

     

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Mã CK: LUT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Quý khách hàng về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng như sau:

·           Tên Công ty         : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

·           Mã chứng khoán  : LUT

·           Địa chỉ                 : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

·           Điện thoại            : 08. 38421026               - Fax: 08. 38421029

    Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2013 ngày 05/04/2013. Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Họ tên người từ nhiệm:  BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG

-           CMND số     : 024176611 Cấp ngày: 08/8/2003   Nơi cấp: CA Tp.HCM

-           Địa chỉ          : 34 Hoa Đào, phường 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

-           Chức vụ trước khi từ nhiệm: Thành viên HĐQT

-           Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày  05/04/2013

    Trân trọng thông báo.

 

Các tin khác