Tin tức
Tin quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài - đại diện là ông Trần Xuân Vũ đã thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, Ông Bùi Đình Hưng trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận và thông báo việc chi trả cổ tức năm 2007, triển khai kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương án phát hành thêm vốn để triển khai các dự án trong năm 2008, thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Lương Tài. Trưởng Ban kiểm soát - Bà Huỳnh Thị Thanh Phương- báo cáo Đại hội về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến, giải đáp những thắc mắc của cổ đông. Cuối Hội nghị các cổ đông đã cùng biểu quyết 100% 4 nội dung chính của Đại hội. Đại hội kết thúc với Lễ Kỷ niệm 05 năm thành lập Công ty trong không khí ấm áp, vui tươi và đầy phấn khởi chuẩn bị cho một năm mới đầy triển vọng của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài

Các tin khác

Thư ngỏ 21/12/2011 09:04:41