Dự án
Công trình đã thực hiện
Tên công trình Công trình vành đai Bình Lợi - Tân Sơn Nhất
Giá trị (đồng) 100 tỷ
Hợp đồng TBO-10-06

Tên công trình Bờ kè sông Trường Giang
Giá trị (đồng) 9.35 tỷ đồng
Hợp đồng

Tên công trình Tuyến tránh Vĩnh Điện
Giá trị (đồng) 73.8 tỷ đồng
Hợp đồng 163/KHKD/TCT6/2003

Xử lý cát nền đường, XD đường, các hạn mục công trình BTCT liên quan

Tên công trình Công trình Tân Hóa - Lò Gốm (XL6.TP4)
Giá trị (đồng) 145 tỷ
Hợp đồng 06/HĐ-NCĐT

Tên công trình Đường Hồ Chí Minh
Giá trị (đồng) 16.4 tỷ đồng
Hợp đồng