Dự án
Công trình đang thực hiện
Tên công trình Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Giá trị (đồng) 144.028 tỷ đồng
Hợp đồng

Thi công gói thầu EX1-A (giai đoạn 1) Km 0+420 đến Km 1+066

Tên công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1589+300-Km1642+000 và Km1692+000-Km1720+800, tỉnh Bình Thuận
Giá trị (đồng) 232.165 tỷ đồng
Hợp đồng

Thi công xây dựng gói thầu số 3 từ Km1613+000-Km1623+000

Tên công trình Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng
Giá trị (đồng) 128.106 tỷ đồng
Hợp đồng

Tên công trình DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẮNG - QUẢNG NGÃI (GÓI A1)
Giá trị (đồng) 135.2 tỷ đồng
Hợp đồng

Thi công xây lắp Gói thầu A1 thuộc dự án phát triển Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.