Dự án
Công trình tiêu biểu
Tên công trình Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Trung tâm Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Bà Rịa
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh Bà Rịa
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Cty Cổ phần Kính Nổi Liên Chiểu
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Tên công trình Thi công nền và mặt đường
Giá trị (đồng)
Hợp đồng