Dự án
Dự án mới
Tên công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An Xanh
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An Xanh Ngày 25 tháng 05 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000263 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài thực hiện dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc An Xanh tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên công trình Công trình phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải
Giá trị (đồng)
Hợp đồng

Ngày 14/10/2008 bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án 85 đã long trọng tổ chức lễ khởi công 3 gói thầu thuộc dự án cảng Quốc tế Cái Mép bao gồm: Xây dựng 2 bến tàu container trọng tải 80.000DWT, xây dựng 2 bến tàu trọng tải 50.000DWT, xây dựng cầu và đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Quốc tế Cái Mép dài 8,3km. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã trúng gói thầu phân đoạn đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Quốc tế Cái Mép với tổng giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Đây là gói thầu có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn dự án phát triển Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải, vì hệ thống cầu đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép đóng vai trò kết nối giữa hệ thống cảng Quốc tế với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.