• Số 118 Cù Lao, Phường 02 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại 028. 38 421 026

  • Fax 028. 38 421 029

Tin tức

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

21 june

Kính gửi:   -  QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài (Lutaco) xin thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

§  Thời gian               : 08h00 ngày Thứ bảy 18/04/2015.

§  Địa điểm : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Thành phố HCM.

Quý Cổ đông có thể tải chương trình Đại hội và tài liệu đại hội tại địa chỉ http://luongtaigroup.com/ từ ngày 06/04/2015.
Trân trọng.