• Số 118 Cù Lao, Phường 02 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại 028. 38 421 026

  • Fax 028. 38 421 029

Tin tức

Hội Thao Dự Án Tân Hóa - Lò Gốm 2012 .

Hội Thao Dự Án Tân Hóa - Lò Gốm 2012 .
Đọc thêm

Du lịch Công đoàn nhân dịp khởi công nhà máy Thủy điện Đại Nga

Du lịch Công đoàn nhân dịp khởi công nhà máy Thủy điện Đại Nga
Đọc thêm

Khảo sát công trình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Khảo sát công trình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Đọc thêm

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10
Đọc thêm

Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ Việt Nam 08-03

Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ Việt Nam 08-03
Đọc thêm

Du lịch Công đoàn Huế Đà Nẵng - Hội An ngày 29/07/2010

Du lịch Công đoàn Huế Đà Nẵng - Hội An ngày 29/07/2010
Đọc thêm