• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

21 june
Các lĩnh vực đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh của Lương Tài như sau:
- Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.
- Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường, bến cảng,…).
- Xây dựng thủy lợi, thủy điện.
- Xây dựng bưu chính viễn thông.
- Xây dựng các công trình ngầm.
- Xây dựng công trình thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn.
- Xây dựng và thiết kế kiến trúc các công trình công nghiệp, dân dụng.
- Quản lý dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất.
- Kinh doanh, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.
- Tư vấn, thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.
- San lấp mặt bằng.
- Cho thuê thiết bị, xe máy thi công.
- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản.
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và các dịch vụ khác.
- Cho thuê nhà ở, văn phòng.
- Trang trí nội ngoại thất.
- Đầu tư kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng.