• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Giới thiệu

Thư ngỏ

21 june

Thư ngỏ của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài


  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài (Lutaco) là đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và hoàn thành các dự án trọng điểm của quốc gia như Dụ án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Dự án tuyến tránh Vĩnh Điện, Dự án phát triển và cải tạo Hương lộ 2… Lutaco đã tự thực hiện công trình từ phần kết cấu hạ tầng cho đến khi hoàn thiện và tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng.

Với tư cách Nhà Thầu Chính, Lutaco đã hoạt động một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong quá trình thi công thực hiện các công trình. Từ lúc chuẩn bị hồ sơ cho đến giai đoạn tham gia đấu thầu, thi công xây dựng và có tinh thần trách nhiệm cao trong thời gian bảo hành sau khi hoàn thành, bàn giao công trình .

     Trong quá trình thi công, Lutaco cũng đã có nhiều cải tiến kỹ thuật, áp dụng các công nghệ, biện pháp thi công tiên tiến và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành mang lại chất lượng rất cao cho công trình. Lutaco đã làm rất tốt công việc của mình, chứng tỏ có năng lực tốt và hoàn thành công trình với sự hoàn toàn hài lòng của chủ đầu tư. Ngoài ra, Lutaco còn có khả năng đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu khó khăn do sự thay đổi thiết kế và tiến độ thi công khẩn trương nhất, hoàn thành công trình với thời gian nhanh nhất có thể, luôn luôn đảm bảo các yêu cầu cơ bản “tiến độ, chất lượng, giá thành”.

     .
 

Chủ tịch Hội đồng quản trị
BÙI ĐÌNH HƯNG