• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Lễ ký kết hợp đồng Hợp tác liên danh Lương Tài - Hall Brothers

Lễ ký kết hợp đồng Hợp tác liên danh Lương Tài - Hall Brothers
Đọc thêm

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
Đọc thêm

LUT: Ngày 12/07/2011 cổ phiếu niêm yết bổ sung chính thức giao dịch

LUT: Ngày 12/07/2011 cổ phiếu niêm yết bổ sung chính thức giao dịch
Đọc thêm

LUT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung

LUT: Được chấp thuận niêm yết bổ sung
Đọc thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 8)

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 8)
Đọc thêm

LUT: Dự kiến chia cổ tức khoảng 22%

LUT: Dự kiến chia cổ tức khoảng 22%
Đọc thêm

LUT: Triển vọng 2011

LUT: Triển vọng 2011
Đọc thêm

LUT: Doanh thu và lợi nhuận 2010 vượt kế hoạch

LUT: Doanh thu và lợi nhuận 2010 vượt kế hoạch
Đọc thêm

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2010
Đọc thêm

Dự án Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Gói thầu số 2)

Dự án Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Gói thầu số 2)
Đọc thêm