• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Công trình tiêu biểu

Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa

Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa
Đọc thêm

Trung tâm Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Bà Rịa

Trung tâm Văn Hóa Thông Tin Tỉnh Bà Rịa
Đọc thêm

Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh Bà Rịa

Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tỉnh Bà Rịa
Đọc thêm

Cty Cổ phần Kính Nổi Liên Chiểu

Cty Cổ phần Kính Nổi Liên Chiểu
Đọc thêm

Thi công nền và mặt đường

Thi công nền và mặt đường
Đọc thêm

Thi công gia cố mái ta luy

Thi công gia cố mái ta luy
Đọc thêm

Thi công cống ngang

Thi công cống ngang
Đọc thêm

Thi công cống dân sinh

Thi công cống dân sinh
Đọc thêm

Thí nghiệm độ chặt nền đất

Thí nghiệm độ chặt nền đất
Đọc thêm

Thi công đắp đập ngăn nước lũ

Thi công đắp đập ngăn nước lũ
Đọc thêm