• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

21 june

                   

                                                        THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.    Thời gian: 14 giờ 00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

2.    Địa điểm: KS Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

3.    Nội dung chính: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

4.    Điều kiện tham dự Đại hội:

-       Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài  theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5.    Tài liệu Đại hội:

-       Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website công ty tại địa chỉ: http://www.luongtaigroup.com/ từ ngày 12/04/2019

4.    Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự/ Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên (nếu có):

-       Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội; hồ sơ đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên (nếu có) gửi về Công ty theo địa chỉ: Số 118 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh (Phòng Tổ chức – Hành chính), Điện thoại: (028) 38 421 026, Fax: (028) 38 421 029 trước 15h00’ ngày 22/04/2019 và khi đến tham dự Đại hội phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi về Công ty).

Mọi vấn đề liên quan, quý cổ đông vui lòng liên hệ Nguyễn Thị Bích Quyên, Email: quyen.nguyen@luongtaigroup.com, Số điện thoại: 028. 38421026 – Ext: 140.

5.    Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng có mt đúng gi, mang theo Thư mi hp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc h chiếu (bản chính). Trưng hp đưc ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy y quyn (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhn tham d và CMND/CCCD hoặc h chiếu của ngưi đưc y quyn (bản chính).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo!